Sudionici Carskog grada

Sudionici Carskog grada

Na ovogodišnjem Carskom gradu nastupaju:

Martina Majerle
Voljen Grbac
Vivien Galetta
Alberto Surina
Claudio Frank
Esperanza Frank
Ivan Bošnjak
Plesni studio Oksana Brandibura
Klapa Mirakul
Mihalj Ivković
Ri Teatar 
Opatijski kukali
Dule i opatijski ribari
Dean Maslić
Javna vatrogasna postrojba Opatija

Proizvođači autohtonih proizvoda
Opatijski umjetnici