Razredi turističkog mjesta

Razredi turističkog mjesta

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06) u sastavu grada Opatije nalaze se i naselja Ika, Oprić, Dobreć, Veprinac i Pobri. Prema Pravilniku o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09) grad Opatija razvrstan je u razred A, naselje Ika u razred B, dok su naselja Dobreć, Veprinac i Pobri razvrstana u razred C, a naselje Oprić u razred D. 
Na području grada Opatije iznajmljivači boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu. Ako se bave iznajmljivanjem preko obrta ili poduzeća  boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju.
Boravišna pristojba u paušalnom iznosu za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđena je u iznosu od 345,00 kuna po osnovnom krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i pripadajućem koeficijentu:

Razredi Koeficijent Iznos
A 1,00 345,00
B 0,85 293,25
C 0,70 241,50
D 0,50 172,50

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja , drugi 31.kolovoza, a treći 30.rujna tekuće godine (uplatnice za paušal boravišne pristojbe šalju se poštom )
Iznimno, kad se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljski usluga u domaćinstvu, odnosno kad se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način :

a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi put :
- do 31.srpnja – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 30. rujna – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu
- nakon 30.rujna - ne plaćaju paušalni iznos boravišne za tekuću godinu

b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile :
- do 30.lipnja- ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
- do 31. srpnja – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne za tekuću godinu
- do 31. kolovoza – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.