Upute za plaćanje boravišne pristojbe

Upute za plaćanje boravišne pristojbe

Privatni iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu.

Prema članku 11. Zakona o boravišnoj pristojbi osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

 

Turistički razred mjesta A B C D
Koeficijent područja 1,00 0,85 0,70 0,50
Iznos u kunama 345,00 293,25 241,50 172,50

 

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka:

- 1. rata do 31. srpnja
- 2. rata do 31. kolovoza

- 3. rata do 30. rujna

Uplatnice za uplatu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za 2018. godinu TZ Opatija slati će poštom u travnju, ali možete ih i sami preuzeti iz sustava eVisitor.

 

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Platitelj: Ime, prezime i adresa iznajmljivača

Primatelj: TZG Opatija - boravišna pristojba

Broj računa primatelja - IBAN: HR3310010051730204745

Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: Plaćanje boravišne pristojbe za 2018. godinu (1., 2. ili 3. rata)