Odluka o dodjeli potpora za turistička događanja u 2021. godini

Odluku Turističkog vijeća TZGO o dodjeli potpora za turistička događanja u 2021. godini možete preuzeti na dnu stranice.