[Važna obavijest] Posebne mjere vezane uz koronavirus!!!

Ove informacije su bile važeće u vrijeme objave. Za točne informacije pogledajte zadnje obavijesti.

[Važna obavijest] Posebne mjere vezane uz koronavirus!!!

19.03.2020.
Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom u trajanju od 30 dana.

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Više informacija potražite na: https://civilna-zastita.gov.hr/ i https://www.koronavirus.hr/

14.03.2020.
U Hrvatskoj su trenutno na snazi mjere vezane za međunarodni promet ljudi koje su uvedene s ciljem smanjenja unosa bolesti u populaciju i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa.

Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku, a posljednjih 14 dana su posjetili zemlje posebno visokog rizika (1. kategorija): Italiju, Iran, Kinu (provincija Hubei uključujući grad Wuhan), Južnu Koreju (grad  Daegu i provincija Cheongdo) i Njemačku (okrug Heisenberg u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna – Vestfalija) bit će zadržani u 14-dnevnoj karanteni, a svi hrvatski državljani bit će podvrgnuti obavezi kućne karantene/samoizolacije u trajanju od 14 dana po napuštanju zahvaćenog područja.

Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku, a posljednjih 14 dana su posjetili neku od zemalja (2. kategorija): Kina (osim područja već obuhvaćena 1. kategorijom mjera), Južna Koreja (osim područja već obuhvaćena 1. kategorijom mjera), Hong Kong, Japan, Singapur, Malezija, Bahrein, Njemačka, Francuska, Švicarska, Španjolska, Austrija, Engleska, Nizozemska, Švedska i područje Bela Krajina u Sloveniji bit će zadržani u 14-dnevnoj samoizolaciji i moraju imati dokaz o osiguranom smještaju u Hrvatskoj.

Hrvatski građani koji dolaze iz tih zemalja obvezni su na 14-dnevni zdravstveni nadzor u kućnoj karanteni/samoizolaciji, tj. ne mogu napustiti Hrvatsku do isteka 14-dnevnog zdravstvenog nadzora.

Bolesne osobe iz svih navedenih područja u slučaju pojave simptoma bolesti trebaju se javiti telefonom liječniku radi izolacije, dijagnostike i liječenja.

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

GRAD OPATIJA
ODLUKE GRADONAČELNIKA OPATIJE

1.         Zbog osjetnog pogoršanja epidemiološke situacije u neposrednom okruženju, a posebice u Republici Italiji, Dječji vrtić Opatija kojem je osnivač Grad Opatija, privremeno se zatvara i prestaje s radom u razdoblju od 16. do 31. ožujka 2020. godine, a po potrebi i duže. U navedenom razdoblju osigurat će se boravak djece u vrtiću isključivo za djecu zaposlenih roditelja koji nisu u mogućnosti djecu zbrinuti na drugi način, u prijelaznom razdoblju, dok se  ostala djeca neće primati.
2.         Do dana 31. ožujka 2020. godine trenutno se neće odobravati korištenje javnih površina na području grada Opatije, odnosno svi zahtjevi stranaka bit će odbijeni, kako bi se spriječilo nepotrebne međusobne kontakte te zarazu i mogućnost zaraze COVID-19 virusom svelo na najmanju moguću mjeru.
3.         Ukinut će se prethodno izdane odluke kojima je na zahtjev stranaka odobreno korištenje javnih površina, a u svezi s točkom 2. ove Odluke.
4.         Zabranjuje se korištenje građevinskih objekata u vlasništvu Grada Opatije za održavanje javnih okupljanja, treninga, seminara i svih drugih zbivanja na kojima se okuplja veći broj ljudi do 31. ožujka 2020. godine (Kulturni dom Zora, Villa Antonio, Centar Gervaise, Ljetna pozornica, Dom Liburnija, Interpretacijski centar Andrije Mohorovičića, Švicarska kuća, Paviljon Juraj Šporer i dr.).
5.         Nalaže se ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojih je osnivač-suosnivač Grad Opatija da ograniče korištenje objekata kojih su upisani vlasnici ili koji su im povjereni na upravljanje a u svezi s točkom 4. ove Odluke (Sportska dvorana Marino Cvetković).
6.         Zadužuju se stručne službe Grada Opatije da izrade informativni materijal u svezi prevencije od zaraze COVID-19 virusom te da informativni materijal učine javnim, putem mrežne stranice Grada Opatije te dostupnih mjesta za javno plakatiranje.
7.         Nalaže se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. da putem mrežne stranice i ostalih dostupnih sredstava informiranja uputi korisnike usluga da se preporučuje održavanje pogreba u krugu uže obitelji.
8.         Nalaže se trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. da provede mjere dezinfekcije na gradskoj tržnici koja mu je povjerena na upravljanje, te da o provedenom postavi obavijesti kao i da uputi prodavače da na svojim prodajnim mjestima omoguće dostupnost dezinfekcijskih sredstava.
9.         Nalaže se Gradskoj knjižnici da ograniči svoje usluge na način da onemogući korištenje čitaonice te da omogući posudbu većeg broja knjiga na duže vremensko razdoblje.
10.       Nalaže se na info- punktovima omogućiti korištenje dezinfekcijskih sredstava.
11.       Nalaže se trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama kojih je osnivač-suosnivač Grad Opatija da Gradu Opatiji dostave podatak, ukoliko im je poznat, da li su zaposlenici istih bili u zonama pojačane zaraze ili da li su bili u kontaktu s osobama koje su bile u zonama pojačane zaraze.
12.       Nalaže se Osnovnoj školi „Rikard Katalinić Jeretov“ da postupi sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01/00155, URBROJ: 533-01-20-0003 od dana 13. ožujka 2020. godine.

PREPORUKE GRADONAČELNIKA OPATIJE

1.    Preporučuje se dućanima, ugostiteljskim objektima te drugim subjektima koji pružaju usluge i prodaju proizvode da prate upute nadležnih tijela te da sukladno tim uputama izvrše prilagodbe svog poslovanja, a s ciljem preventivnih mjera sprječavanja zaraze COVID-19 virusom.
2.    Uprava Grada Opatije na potpunom je raspolaganju građanima, no preporučuje se građanima da svoje upite i poslove, koliko je to u najvećoj mjeri objektivno moguće, obavljaju putem sredstava daljinske komunikacije, kako bi se razina mogućnosti međusobne zaraze svela na najmanju moguću mjeru.
3.    Preporučuje se svim udrugama, te sličnim organizacijama i pravnim osobama da privremeno obustave svoj rad, a u slučaju da to objektivno nije moguće, da svoj rad ograniče na način da se u najvećoj mogućoj mjeri umanji mogućnost međusobne zaraze ljudi COVID-19 virusom.
4.    Preporučuje se ugostiteljskim objektima da ograniče svoje radno vrijeme najkasnije do 20,00 sati, uz punjenost prostora maksimalno do 50% smještajnih mogućnosti.
5.    Preporučuje se nadležnim službama da građanima omoguće veći broj kontakt brojeva dežurnih epidemiologa i dr., radi pojačane mogućnosti informiranja.
6.    Preporučuje se nadležnim službama da sukladno svojim ovlastima, a koje nemaju jedinice lokalne samouprave, informiraju fizičke i pravne osobe, kako i koje mjere poduzeti, sa svrhom sprječavanja zaraze COVID-19 virusom.
7.   Preporučuje se Mjesnim odborima da se suzdrže od sazivanja zbora građana, odnosno javnih okupljanja građana.
8.   Sve ranije navedene preporuke vremenski traju do 31. ožujka 2020. godine, a o naknadnom vremenskom razdoblju odlučit će se naknadno, ovisno o stanju stvari.