Privremene prometne regulacije

09.02.2020. 11:00 - 16:00 h
16.02.2020. 09:00 - 15:00 h

Privremene prometne regulacije

Za potrebe organizacije manifestacije "24. Dječji karnevalski korzo" u nedjelju, 09.02.2020. od 11:00 - 16:00 h za sav se promet zatvara ulica Maršala Tita od raskrižja sa ulicom M. Laginje (Škrbići) do Slatine (ex hotel Zagreb), dok će se promet na dionici ulice Maršala Tita od zgrade Grada Opatije do raskrižja sa ulicom M. Laginje i F. Peršića, te dalje ulicom dr. M. Laginje prema Novoj cesti odvijati jednosmjerno za smjer kretanja Rijeka – Opatija).

Za potrebe organizacije manifestacije "Balinjerada" u nedjelju, 16.02.2020. od 09:00 - 15:00 h za sav promet bit će zatvorena ulica Maršala Tita od raskrižja sa ulicom V.C.Emina do Slatine (ex hotel Zagreb).