4. sjednica Turističkog vijeća TZ grada Opatija

4. sjednica Turističkog vijeća TZ grada Opatija

4. sjednica Turističkog vijeća TZ grada Opatija održat će se u utorak, 16. ožujka 2021. g. elektronskim putem uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Ovjera skraćenih zapisnika s 2. i 3. sjednice Turističkog vijeća

2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  TZG Opatija za 2019. godinu od strane Državnog ureda za reviziju –  informacija na znanje  

3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog izvješća za 2020. g.

3.1. Usvajanje 3. izmjena Programa rada i financijskog plana TZG Opatija za 2020. g.

3.2. Izvješće o obavljenom nadzoru TZG Opatija za 2020. g. od strane revizorskog društva Eking d.o.o.

4. Promjena predstavnika u Skupštini TZG Opatija

5. Usvajanje prijedloga 1. Izmjena programa rada i financijskog plana TZG Opatija za 2021. g.

6. Donošenje Odluke o dodjeli potpora za turistička događanja u 2021. godini

7. Donošenje Odluke o sufinanciranju kampanje oglašavanja sa strateškim partnerima u 2021. od strane TZG Opatija i hotelskih kuća 

8. Razno