Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje ili raspolaže Turistička zajednica grada Opatija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Opatija.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

* na adresu: Turistička zajednica grada Opatija, Vladimira Nazora 3, 51410 Opatija
* elektroničkom poštom službeniku za informiranje: goran@visitopatija.com 
* donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Opatija, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija (doc)
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija (doc)
Zakon o pravu na pristup informacijama
Odluka o imenovanju Službenika za informiranje (pdf)