Programi rada i izvješća

Programi rada i izvješća

Programi rada i financijski planovi

 


Godišnji program rada i financijski plan za 2024. godinu
Obrazloženje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2024. godinu


Godišnji program rada i financijski plan za 2023. godinu
Godišnji program rada i financijski plan za 2023. godinu - obrazloženja
1. Izmjene Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2023. godinu
Obrazloženja 1. izmjena Godišnjeg programa rada i financisjkog plana za 2023. godinu
2. Izmjene Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2023. godinu
Obrazloženje 2. Izmjena Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2023. godinu


Godišnji program rada i financijski plan TZG Opatija za 2022. godinu
1. Izmjene Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022. godinu
2. Izmjene Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022. godinu 
2. Izmjene Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022. godinu - obrazloženja


Program rada TZG Opatija za 2021. godinu
1. Izmjene Programa rada i fin. izvješća za 2021. godinu
2. Izmjene Programa rada i fin.izvješća za 2021. godinu
3. Izmjene Programa rada i fin. izvješća za 2021.godinu


Program rada TZG Opatija za 2020. godinu
Financijski plan TZG Opatija za 2020. godinu
1. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu
1. Izmjene programa rada za 2020. godinu
2. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu
2. Izmjene Programa rada za 2020. godinu
3. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu
3. Izmjene Programa rada za 2020. godinu


Program rada TZG Opatija za 2019. godinu
1. Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu
Financijski plan TZG Opatija za 2019. godinu


Program rada TZG Opatija za 2018. godinu
Financijski plan TZG Opatija za 2018. godinu


Program rada TZG Opatija za 2017. godinu
1. izmjene Financijskog  plana za 2017. godinu
Financijski plan TZG Opatija za 2017. godinu


Program rada TZG Opatija za 2016. godinu
Financijski plan TZG Opatija za 2016. godinu


Program rada TZG Opatija za 2015. godinu
1. Izmjene Financijskog plana za 2015. godinu
Financijski plan TZG Opatija za 2015. godinu

Izvješća o izvršenju rada i financijska izvješća TZG Opatija

Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada TZG Opatija za 2023. godinu
Financijsko izvješće TZG Opatija za 2023. godinu
Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Opatija za 2023. godinu
Izvješće o radu direktorice za 2023. godinu


Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada TZG Opatija za 2022. godinu
Financijsko izvješće TZG Opatija za 2022. godinu
Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Opatija za 2022. godinu
Izvješće o radu direktorice za 2022. godinu


Izvještaj o izvršenju rada TZG Opatija za 2021. godinu
Financijsko izvješće TZG Opatija za 2021. godinu
Izvješće o radu Turističkog vijeća TZG Opatija za 2021. godinu
Izvješće o radu direktorice za 2021. godinu


Izvještaj o izvršenju rada TZG Opatija za 2020. godinu
Financijsko izvješće TZG Opatija za 2020. godinu


Izvještaj o izvršenju rada i financijsko izvješće TZG Opatija za 2019. godinu
Izvještaj o izvršenju rada i financijsko izvješće TZG Opatija za 2018. godinu
Izvještaj o izvršenju rada i financijsko izvješće TZG Opatija za 2017. godinu
Izvještaj o izvršenju rada i financijsko izvješće TZG Opatija za 2016. godinu
Izvještaj o izvršenju rada i financijsko izvješće TZG Opatija za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine
Izvještaj o izvršenju rada i financijsko izvješće TZG Opatija za 2015. godinu
Izvještaj o izvršenju rada i financijsko izvješće TZ Opatija siječanj - studeni 2015 godine
Izvješće o izvršenju rada i financijsko izvješće TZG Opatija za 2014. godinu

Izvješća revizora o revizijskom uvidu

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2022. godinu
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2021. godinu
Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2019. godinu
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2018. godinu
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2017. godinu
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2016. godinu
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu