Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom TZGO

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, 98/19), članka 5. i 7. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (»Narodne novine«, broj 105/2020), te članka 23. st. 14. Statuta Turističke zajednice grada Opatija (»Službene novine PGŽ«, broj broj 10/2020), Turističko vijeće Turističke zajednice grada Opatijana na sjednici održanoj dana 20. srpnja 2021. godine, donijelo je Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Turističke zajednice grada Opatija
Posebni popis gradiva s rokom čuvanja.