Upute za plaćanje paušala turističke članarine

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

  • Smještaj u domaćinstvu - 5,97 eur po krevetu 
  • Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - 3,98 eur po krevetu 
  • Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - 10,62 eur za svaku smještajnu jedinicu
  • Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj - 7,96 eur za svaku smještajnu jedinicu
  • Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Platitelj: Ime, prezime i adresa iznajmljivača
Primatelj: Turistička članarina - TZG Opatija
Broj računa primatelja - IBAN: HR9210010051730227157
Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Plaćanje turističke članarine za 2024. godinu

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu (razdoblje od 01.01. do 31.12.), a prema podacima iz prethodne godine (kapacitet i evidencija prometa).

Kapacitet (glavni i pomoćni kreveti) upisujete prema podacima vidljivim iz sustava eVisitor, a u redak 17. upisujete ukupan iznos primitaka u prethodnog godini što znači zbroj svih izdanih računa iz evidencije prometa.