Upute za plaćanje paušala turističke članarine

Upute za plaćanje paušala turističke članarine

Zbog posebnih okolnosti visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine 2020. godini umanjuje se za 50% i iznosi 22,50 kn po stalnom ležaju i ne naplaćuje se za pomoćne ležajeve. 

Uplatnice za uplatu paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2020. godinu možete preuzeti iz sustava eVisitor.

U nalogu za plaćanje koji iznajmljivač ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Platitelj: Ime, prezime i adresa iznajmljivača
Primatelj: Turistička članarina - TZG Opatija
Broj računa primatelja - IBAN: HR9210010051730227157
Model: 67 i poziv na broj: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Plaćanje turističke članarine za .... godinu