Obrada i zaštita osobnih podatka

Na temelju Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Službeni list Europske Unije L 119, 4.5.2016., str.1., u daljnjem tekstu; Opća uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) Turističko vijeće Turističke zajednica grada Opatija na svojoj sjednici održanoj dana 20.07.2021. g. donijelo je Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podatka.

Voditelj obrade

Turistička zajednica grada Opatija

Adresa

Vladimira Nazora 3

Poštanski broj

51410

Sjedište

Opatija

Broj telefona

051 271 710

Broj telefaksa

051 271 699

OIB voditelja obrade

41462410998

Službenik za zaštitu podataka

Daniela Grlaš

Broj telefona

051 614 662

e-mail

daniela@visitopatija.com

Osobni podatci se prikupljaju, obrađuju i koriste zakonito, pošteno i transparentno i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Turistička zajednica grada Opatija osobne podatke prikuplja i obrađuje samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedeće navedenih uvjeta:

• ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,

• obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,

• obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Turističke zajednice grada Opatija,

• obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika,

• obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Turističke zajednice grada Opatija,

• obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Turističke zajednice grada Opatija ili treće strane osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Privola kojom ispitanik Turističkoj zajednici grada Opatija daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pravilu u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta. 

Privola iznajmljivača o prikupljanju i obradi osobnih podataka