7. sjednica Skupštine TZGO

7. sjednica Skupštine TZGO

7. sjednica Skupštine Turističke zajednice grada Opatija održat će se u srijedu, 23. ožujka 2022. g. s početkom u 10:30 sati u hotelu 4 opatijska cvijeta, Conference park 25/7, dvorana 0A.

D n e v n i   r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine TZG Opatija 

2. Usvajanje Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada i Financijsko izvješće TZ grada Opatija za 2021. g.

2.1. Usvajanje 3. izmjena Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ grada Opatija za 2021. g.  

2.2. Izvješće o radu direktorice TZ grada Opatija za 2021. g.

2.3. Izvješće o radu turističkog vijeća TZ grada Opatija za 2021. g. 

2.4. Izvješće o obavljenom nadzoru TZ grada Opatija za 2021. g. od strane     revizorskog društva Eking d.o.o.

3. Usvajanje 1. Izmjena Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ grada  Opatija za 2022. g.

4. Izbor novog člana Turističkog vijeća TZG Opatija 

5. Razno