8. sjednica Skupštine TZG Opatija

Poziv na 8. sjednicu Skupštine TZG Opatija

8. sjednica Skupštine TZG Opatija

Na temelju članka 20. Statuta Turističke zajednice grada Opatija sazivam

8. sjednicu Skupštine Turističke zajednice grada Opatija, koja će se održati
u utorak, 20. prosinca 2022. g.
u Conference Park 25/7, Amadria Park Opatija, dvorana 2A
s početkom u 10,30 sati

uz sljedeći

DNEVNI RED
  1. Verifikacija novih članova Skupštine Turističke zajednice grada Opatija
  2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Turističke zajednice grada Opatija
  3. Usvajanje Financijskog izviješća TZ grada Opatija za razdoblje siječanj-listopad 2022. s očekivanjem do konca godine
         3.1. Usvajanje 2. izmjena Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ grada Opatija za 2022. g.
  4. Usvajanje Godišnjeg programa rada s financijskim planom TZ grada Opatija za 2023. godinu
  5. Odabir neovisnog revizora za obavljanje stručnog nadzora nad radom TZG Opatija za 2022. g.
  6. Razno

S poštovanjem,

predsjednik Skupštine TZ grada Opatija
Fernando Kirigin, mag.oec