9. sjednica Skupštine TZ grada Opatija

Poziv na 9. sjednicu Skupštine TZ grada Opatija

9. sjednica Skupštine TZ grada Opatija

Na temelju članka 20. Statuta Turističke zajednice grada Opatija sazivam 9. sjednicu Skupštine TZ grada Opatije, koja će se održati

u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. g. u hotelu Ambasador, dvorana Kamelija
s početkom u 10:30 sati

uz sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija novih članova Skupštine TZ grada Opatija
2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Skupštine TZ grada Opatija
3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Godišnjeg Programa rada i Financijskog izvješća TZ grada Opatija za 2022.
    3.1. Usvajanje Izvješća o radu direktorice TZ grada Opatija za 2022. g.
    3.2. Usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća TZ grada Opatija za 2022. g.
    3.3. Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru TZ grada Opatija za 2022. g. od strane revizorskog društva Eking d.o.o.
4. Usvajanje 1. izmjena Godišnjeg programa rada i financijskog plana TZ grada Opatija za 2023. g.
5. Razno

predsjednik Skupštine TZ grada Opatija
Fernando Kirigin, mag.oec