JAVNI POZIV 2024.g

JAVNI POZIV za prijavu događanja za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turistička događanja u 2024. godini“

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2024. godinu i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Opatija sa sjednice održane dana 15. veljače 2024. godine, ur.broj: 159/2024, Turistička zajednica grada Opatija objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu događanja za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turistička događanja u 2024. godini“

Tekst javnog poziva i obrasci za prijavu se nalaze u dokumentima za preuzimanje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 08. ožujak 2024. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.