Javni poziv za organiziranje manifestacije „ADVENT NA ŠPORERU 2023.“