Odluka o potporama turističkim manifestacijama i događanjima 2019.

Odluku Turističkog vijeća TZGO o dodjeli potpora turističkim manifestacijama i događanjima možete preuzeti na dnu stranice.