Poziv na 3. sjednicu Turističkog vijeća TZGO

Poziv na 3. sjednicu Turističkog vijeća TZGO

U ponedjeljak, 22. listopada 2018. g. s početkom u 12,00 sati u Turističkom uredu, V. Nazora 3, Opatija održat će se 3. sjednica Turističkog vijeća TZ grada Opatija uz sljedeći 

DNEVNI RED:

1. Ovjera skraćenog zapisnika s 2. sjednice Turističkog vijeća

2. Izvješće o radu TZG Opatija u razdoblju siječanj – kolovoz 2018. g.

3. Financijsko izvješće TZG Opatija za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. g.

4. Prijedlog Financijskog plana programa rada za 2019. g.

5. Razno