Poziv na 6. sjednicu Turističkog vijeća TZ grada Opatija

Poziv na 6.  sjednicu Turističkog vijeća TZ grada Opatija

U četvrtak,  21. ožujka 2019. g. s početkom u 10,00 sati u Turističkom uredu, V. Nazora 3, Opatija, održat će se 6. sjednica Turističkog vijeća TZ grada Opatija.

DNEVNI RED:

1. Ovjera skraćenih zapisnika s 3., 4. i 5. sjednice Turističkog vijeća

2. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog izvješća za 2018. g.

3. Usvajanje prijedloga 1. Izmjena financijskog plana TZG Opatija za 2019. g.

4. Donošenje Odluke o dodjeli potpora za turističke manifestacije ili događanja u 2019. godini

5. Razno